ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันทำให้มีเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมไปถึงอีกหนึ่งเทคนิคที่เรียกว่า พลังงานแสงบำบัด  ซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักแค่เพียงการใช้แสงเพื่อการตรวจเอกซเรย์ในร่างกาย การฉายรังสีเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง การใช้เลเซอร์เพื่อทำกายภาพบำบัด หรือเพื่อความงามเช่น จี้กระ ฝ้า ปาน เพียงเท่านั้น แต่ในบทความนี้เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับอีกหนึ่งขั้นของการใช้พลังงานแสงเพื่อการบำบัดควบคู่กับการรักษามะเร็งเพื่อเสริมฤทธิ์การรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไร้ผลข้างเคียง โดยการใช้แสงในการบำบัดประกอบด้วยวิธีการเหล่านี้

LED Bed Therapy

เป็นการบำบัดด้วยแสงที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ กระตุ้นการทำลายเซลล์มะเร็งและลดการกระจายของเซลล์มะเร็ง เมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นต่ำถูก ปล่อยออกมาจะดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึก โดยส่งผลต่อพลังงานระดับเซลล์  ระบบประสาทและระบบการเผาผลาญให้ เกิด Active Oxygen Radical ซึ่งนำไปสู่การทำลายเซลล์มะเร็งสามารถใช้ร่วมกับ การใส่สารเร่งปฏิกิริยาความไวของแสง หรือ Photosensitizer เพื่อผลลัพธ์สูงสุดในการกระตุ้นการทำลายเซลล์มะเร็ง

Hydrosun

การบำบัดด้วยแสงสี  Hydrosun ถูกจำกัดความว่าเป็น “พระอาทิตย์เทียม”  โดยเป็นเครื่องมือนวัตกรรมจากประเทศเยอรมัน  ที่มีความร้อนเหมือนพระอาทิตย์แต่มี Water Filter ที่ทำให้แสงสามารถทะลุผ่านเข้าผิวหนังได้โดยไม่ไหม้ มีคุณสมบัติเด่นคือ   ช่วยกระตุ้นการไหล เวียนเลือด ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะจุด

Laser Light  Therapy

เป็นการรักษาด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำ โดยหลักการคือ เป็นการทำให้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อนั้น ๆ ถูกตอบสนองด้วยแสง โดยใช้ร่วมกับ”การใส่สารเร่งปฏิกิริยาความไวของแสง ( Photosensitizer)  ซึ่งเทคนิคนี้มีการใช้แพร่หลายในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อการทำลายเซลล์มะเร็ง เพราะเซลล์มะเร็งนั้นเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดการรับแสงจะเกิด ปฏิกิริยาซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อ (Apoptosis)

และเหล่านี้ก็คือแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยากนำเสนอให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกัน เพราะที่  Akesis Life  เราให้ความสำคัญใส่ใจดูแลในทุกการรักษา โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจ สรรหา พัฒนาแนวทางการรักษาและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เราต้องการส่งเสริมให้ทุกท่านได้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนตามปณิธานของแนวทางการแพทย์แบบบูรณาการ

Share