เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งด้วย Systemic Hyperthermia

เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งด้วย Systemic Hyperthermia

การใช้การบำบัดด้วยไฮเปอร์เธอร์เมีย (Systemic Hyperthermia) นอกเหนือไปจากการเพิ่มความร้อนเพื่อกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เพิ่มจำนวนและทำงานได้ดีในร่างกายแล้ว ในช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2017 มีรายงานทางการวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงประโยชน์การทำเทคนิคนี้ร่วมไปกับการฉายแสง...