เมื่อโควิด 19 ใกล้สงบ เตรียมร่างกายก่อนรับบำบัดขจัดมะเร็ง 

เมื่อโควิด 19 ใกล้สงบ เตรียมร่างกายก่อนรับบำบัดขจัดมะเร็ง 

โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลกระทบกับชีวิตผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งไม่เพียงแค่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่ยังต้องใช้ชีวิตระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ...