อาหารสู้มะเร็ง

อาหารสู้มะเร็ง

ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เรื่องอาหารหรือโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลให้ความสำคัญ เพราะหากผู้ป่วยได้รับการดูแลทางโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็จะย่อมจะช่วยลดผลข้างเคียงของโรค ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้อีกด้วย...