ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เรื่องอาหารหรือโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลให้ความสำคัญ เพราะหากผู้ป่วยได้รับการดูแลทางโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็จะย่อมจะช่วยลดผลข้างเคียงของโรค ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้อีกด้วย ซึ่งที่ อคีซิส เราให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องโภชนาการของผู้ป่วย

โดยยึด 3 แนวทางหลักอันได้แก่

-อาหารเกอร์สัน 

เน้นผักเลี่ยงเนื้อสัตว์ ห้ามกินไขมัน ต้ม นึ่ง ผัดไฟอ่อน ไม่ปรุงรสชาติ ดื่มน้ำผักผลไม้สด 13 แก้วต่อวัน

-อาหารRawFood 

กินผัก ผลไม้ ยิ่งสดยิ่งมี เอนไซม์มาก กินถั่วต่าง ๆ ไม่ปรุงแต่งและไม่แปรรูป ถ้าต้องผ่านความร้อนไม่ควรเกิน 45 องศา

-อาหารคีโตเจนิค

งดการกินแป้ง กินน้ำตาล เน้นอาหารที่มีไขมันเป็นหลัก 75 % โปรตีน20 % และมีคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 5 % 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการกินแบบที่เราบอกจะเหมาะกับกับผู้ป่วยมะเร็ง แต่การจะเลือกว่าใครควรใช้สูตรการกินอาหารแบบใดนั้น เราไม่ควรเลือกเอง ควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมจะดีกว่าเพราะข้อจำกัดของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน

Share