แนะนำการออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยลมหายใจบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

แนะนำการออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยลมหายใจบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

การฝึกหายใจในช่วงของการรักษาโรคมะเร็ง  เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวันที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย  เพราะการฝึกหายใจจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้การถ่ายเทอากาศของปอดดีขึ้น   โดยช่วยป้องกันภาวะปอดแฟบ ส่งเสริมการทำงานของปอด...