การฝึกหายใจในช่วงของการรักษาโรคมะเร็ง  เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวันที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย  เพราะการฝึกหายใจจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้การถ่ายเทอากาศของปอดดีขึ้น   โดยช่วยป้องกันภาวะปอดแฟบ ส่งเสริมการทำงานของปอด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และจะช่วยในกระบวนการขับของเสียออกจากร่างกายได้อีกด้วย

เพื่อให้การฝึกหายใจของผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี แอดมินจะมาแนะนำวิธีการฝึกลมหายใจเข้า-ออก ที่ทำได้ง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ให้หายใจเข้าทางจมูกพร้อมยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ แล้วค่อย ๆ หายใจออกทางปาก  พร้อมเอาแขนลง 5 ครั้ง 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น 

โดยท่านี้จะช่วยให้ปอดทำงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรง  ถ้าทำได้ทุกวัน  จะช่วยให้มีสติ มีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่อนคลาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

Share