อยากหุ่นสวย สุขภาพดี ต้องรู้จัก INBODY

อยากหุ่นสวย สุขภาพดี ต้องรู้จัก INBODY

อยากหุ่นสวย สุขภาพดี ต้องรู้จัก INBODY INBODY คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบองค์รวม โดยการตรวจนั้นไม่ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าไปในร่างกาย อาศัยการยืนเฉย ๆ เครื่องจะปล่อยคลื่นไฟฟ้าอ่อน ๆ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย ไปทำงานเพื่อวัดค่าต่าง...