4 ปัจจัยหลักก่อมะเร็ง

4 ปัจจัยหลักก่อมะเร็ง

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า “มะเร็งเกิดจากกรรม“ ซึ่งถ้าปรับมุมมองใหม่นั้น สาเหตุที่แท้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคล เพราะมะเร็งเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกาย โดยมี 4 ปัจจัยหลักๆ ของการเกิดดังต่อไปนี้ ⇒ ปัจจัยภายนอก ยกตัวอย่างเช่น สารพิษจากสิ่งแวดล้อม...