สารพิษคั่งค้างในร่างกาย อีกหนึ่งปัจจัยของการก่อมะเร็ง

สารพิษคั่งค้างในร่างกาย อีกหนึ่งปัจจัยของการก่อมะเร็ง

มลพิษ หรือสารพิษต่าง ๆ ที่ร่างกายของเราได้รับเข้าไป ทั้งจากมลพิษทางอากาศ ควันรถ เครื่องสำอาง กลิ่นสีหรือคาร์บอน รวมถึงการรับประทานอาหารเช่น อาหาร Fast food อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป   ของทอด ของหวาน ...