รู้ลึกเรื่องภูมิแพ้

รู้ลึกเรื่องภูมิแพ้

ภูมิแพ้ เป็นสาเหตุใหญ่ของการเจ็บป่วยในประเทศอเมริกา ประมาณ 50 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของประชากรมีภาวะภูมิแพ้ การตอบสนองของระบบภูมิต้านทานร่างกาย ที่มากเกินไป ต่อสิ่งที่มากระทบ โดยร่างกายมองว่าเป็นสิ่งคุกคามและส่งสารชีวเคมีเพื่อต่อต้าน การแพ้อาหาร ประชากรเด็ก 4-6% และ...
เมื่อไหร่นะ? ถึงควรเปลี่ยนวิธีรักษาภูมิแพ้

เมื่อไหร่นะ? ถึงควรเปลี่ยนวิธีรักษาภูมิแพ้

ด้วยอากาศที่แปรปรวน ฝุ่นควัน มลพิษต่าง ๆ แน่นอนว่าในผู้ที่เป็นภูมิแพ้ จะค่อนข้างเกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ได้รวดเร็ว ทำให้มีอาการ เช่น มีน้ำมูกไหล คันจมูก จาม บางรายอาจมีอาการไอเรื้อรัง หรือกระแอมตลอดเวลาร่วมด้วย หรือในบางรายอาจมีอาการปวดหัว นอนกรน...