เคล็ดลับการล้างสารพิษ สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยตัวเอง

เคล็ดลับการล้างสารพิษ สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยตัวเอง

ร่างกายของเราต้องเผชิญกับสารพิษ อยู่ทุกวัน โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากน้ำที่เราดื่ม อาหารที่เราทานที่อาจจะผ่านกรรมวิธีมากมาย หรือสารพิษโลหะหนักที่มาจากดิน จากปุ๋ยที่ปนเปื้อนในผักผลไม้  ทำให้อวัยวะต่าง ๆ...