ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical dysplasia) 2

ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical dysplasia) 2

ความสำคัญของอาหารและรูปแบบการใช้ชีวิต อาหารที่มีไขมันเลวสูงมักจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการอักเสบ อาจจะส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ ควรเลี่ยงของปิ้งย่าง ไขมันจากสัตว์ที่นำมาผ่านความร้อนสูง เช่น หนังหมูทอด ควรเปลี่ยนมารับประทานไขมันดี...