โรคมะเร็งผิวหนังของฝากจากแสงแดด

โรคมะเร็งผิวหนังของฝากจากแสงแดด

มะเร็งผิวหนัง เป็นมะเร็งที่พบได้ 5% จากมะเร็งทั้งหมด  โดยส่วนมากมักพบในกลุ่มคนผิวขาวในโซนยุโรป  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนเอเชียจะไม่เป็นมะเร็งชนิดนี้  เพราะด้วยสภาพภูมิอากาศที่เป็นเมืองร้อนที่มีแสงแดด ...