หยุดการกลับมาของโรคมะเร็ง ด้วยภูมิต้านทานบำบัด

หยุดการกลับมาของโรคมะเร็ง ด้วยภูมิต้านทานบำบัด

แม้จะรักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัดมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยทุกคนต้องให้ความสำคัญและห้ามละเลยโดยเด็ดขาดเลยก็คือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับโรคแทรกซ้อน และการย้อนกลับของโรคมะเร็งอยู่เสมอ...
การแพทย์บูรณาการ กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

การแพทย์บูรณาการ กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

“มะเร็ง” โรคร้ายยอดฮิตที่ยังคงมีอัตราของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี และเมื่อแพทย์ลงความเห็นอย่างแน่ชัดแล้วว่าคนไข้เป็นมะเร็งแน่นอน สิ่งแรกที่ทุก ๆ คนทำก็คือ การหาวิธีและแนวทางการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการผ่าตัด การฉายแสง...