ภูมิคุ้มกันบำบัด

(Immunotherapy)

ภูมิคุ้มกันบำบัด มีความสำคัญอย่างมากในการรักษามะเร็ง เนื่องจากการเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดการผิดเพี้ยน จึงเกิดการเปิดยีนมะเร็ง เมตาบอลิซึมเปลี่ยนไป และเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

โดยปกติร่างกายของคนเรามีกลไกของเม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิต้านตรวจสอบเซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติ อย่างเซลล์มะเร็ง เมื่อตรวจพบจะทำลาย แต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ย่อมทำลายเซลล์มะเร็งไม่ได้ หรือระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง แต่ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์มะเร็ง เพื่อหลบหลีกไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถตรวจสอบหรือทำลายเซลล์มะเร็งได้ หรือเซลล์มะเร็งมีการส่งข้อมูลไปยังสเต็มเซลล์ในไขกระดูกของคนเรา จึงทำให้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่ผลิตขึ้นมาเป็นเซลล์ประเภทออกฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน จึงไปยับยั้งการทำงานในการผลิตระบบภูมิคุ้มกันประเภทต่าง ๆ อาทิ เอ็นเคเซลล์ (Natural Killer Cell) ไซโตท็อกซิกทีเซลล์ (Cytotoxic T cell) ทีเฮลเปอร์เซลล์ (T helper cell) ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า ภาวะการหลบหลีกของเซลล์มะเร็งจากระบบภูมิคุ้มกัน (Cancer Immune Surveillance)

ภูมิคุ้มกันบำบัด มีความสำคัญอย่างมากในการรักษามะเร็ง เนื่องจากการเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดการผิดเพี้ยน จึงเกิดการเปิดยีนมะเร็ง เมตาบอลิซึมเปลี่ยนไป และเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

ภูมิคุ้มกันบำบัด คือกลไกที่ช่วยแก้ปัญหาจากภาวะเซลล์มะเร็งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เช่น การอดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ มีสารพิษในร่างกาย มีการติดเชื้อแอบแฝง ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง และจากกรณีที่เซลล์มะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างเพื่อหนีการตรวจจับ จึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดพลาด และด้วยประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จึงทำให้เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโต เพิ่มจำนวน และแพร่กระจายจนเป็นมะเร็ง

เพราะฉะนั้น ภูมิคุ้มกันบำบัดจึงเป็นกลไกที่เข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถกลับมาทำงานเพื่อตรวจสอบเซลล์ที่ผิดปกติได้ และสามารถเพิ่มจำนวนของระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมสามารถสร้างสารภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนขั้วการทำงานของมะเร็งให้เป็นลักษณะที่เราสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้

แม้จะรักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัดมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยทุกคนต้องให้ความสำคัญและห้ามละเลยโดยเด็ดขาดเลยก็คือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับโรคแทรกซ้อน และการย้อนกลับของโรคมะเร็งอยู่เสมอ แต่ภูมิต้านทานนั้นจะมีความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไร ไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับ

ปกติแล้วร่างกายเราจะมีระบบภูมิต้านทาน หรือกลไกของเม็ดเลือดขาวที่คอยตรวจสอบเซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติ อย่างเซลล์มะเร็ง เมื่อตรวจพบก็จะทำลาย แต่หากภูมิต้านทานไม่แข็งแรงก็จะทำลายเซลล์มะเร็งไม่ได้ ขณะเดียวกัน หากภูมิต้านทานของเราแข็งแรงแต่ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง เพราะมีการหลบหนีของเซลล์มะเร็งจากระบบภูมิต้านทาน (Cancer Immune Surveillance) ก็เป็นไปได้ว่าเซลล์มะเร็งอาจกลับมาเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อีกครั้ง

เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ผู้ที่เข้ารับการรักษามะเร็ง และหายจากโรคมะเร็งแล้วต้องให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็คือ การดูแลระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้แข็งแรงมากที่สุด เพราะมันคือกลไกที่จะช่วยแก้ปัญหาการกลับมาเกิดซ้ำของโรคมะเร็งได้นั่นเอง

ซึ่งการจะมีภูมิต้านทานและร่างกายที่แข็งแรงนั้นก็ควรอยู่บนพื้นฐานของการทานอาหารที่ดี การออกกำลังกายที่เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญต้องไม่เครียด รวมถึงการดูแลระบบภูมิต้านทานด้วยการใช้สารเสริม การล้างพิษ และการบำบัดฟื้นฟูด้วยแนวทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อลดสภาวะแวดล้อมในเซลล์ที่ไม่เหมาะสม เสริมความแข็งแรง ลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งนั่นเอง

Share