เลือกหน้า

แม้จะรักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัดมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยทุกคนต้องให้ความสำคัญและห้ามละเลยโดยเด็ดขาดเลยก็คือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับโรคแทรกซ้อน และการย้อนกลับของโรคมะเร็งอยู่เสมอ แต่ภูมิต้านทานนั้นจะมีความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไร ไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับ

ปกติแล้วร่างกายเราจะมีระบบภูมิต้านทาน หรือกลไกของเม็ดเลือดขาวที่คอยตรวจสอบเซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติ อย่างเซลล์มะเร็ง เมื่อตรวจพบก็จะทำลาย แต่หากภูมิต้านทานไม่แข็งแรงก็จะทำลายเซลล์มะเร็งไม่ได้ ขณะเดียวกัน หากภูมิต้านทานของเราแข็งแรงแต่ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง เพราะมีการหลบหนีของเซลล์มะเร็งจากระบบภูมิต้านทาน (Cancer Immune Surveillance) ก็เป็นไปได้ว่าเซลล์มะเร็งอาจกลับมาเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อีกครั้ง

เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ผู้ที่เข้ารับการรักษามะเร็ง และหายจากโรคมะเร็งแล้วต้องให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็คือ การดูแลระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้แข็งแรงมากที่สุด เพราะมันคือกลไกที่จะช่วยแก้ปัญหาการกลับมาเกิดซ้ำของโรคมะเร็งได้นั่นเอง

ซึ่งการจะมีภูมิต้านทานและร่างกายที่แข็งแรงนั้นก็ควรอยู่บนพื้นฐานของการทานอาหารที่ดี การออกกำลังกายที่เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญต้องไม่เครียด รวมถึงการดูแลระบบภูมิต้านทานด้วยการใช้สารเสริม การล้างพิษ และการบำบัดฟื้นฟูด้วยแนวทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อลดสภาวะแวดล้อมในเซลล์ที่ไม่เหมาะสม เสริมความแข็งแรง ลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งนั่นเอง