เกร็ดความรู้เรื่องมะเร็ง เพื่อป้องกัน การกลับมาเป็นซ้ำของโรค

เกร็ดความรู้เรื่องมะเร็ง เพื่อป้องกัน การกลับมาเป็นซ้ำของโรค

เมื่อมะเร็งกลับมาหลังการรักษาได้สิ้นสุดลง แพทย์จะให้คำวินิจฉัยว่า “เกิดการเป็นซ้ำของโรค” หรือ “มะเร็งกำเริบ” ซึ่งการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งย่อมก่อให้เกิดอาการตกใจ อาการวิตกกังวล อาการกลัวหรือภาวะซึมเศร้าตามมาได้ ระยะเวลาที่กลับมาเป็นซ้ำ ในช่วง 5 ปีแรกหลังการรักษา...