“ครอบครัว” อีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

“ครอบครัว” อีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การปรับ life style เรื่องการรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็ง และเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากเช่นกัน เพราะหากเคยชินกับการทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารหวาน อาหารมัน อาหารทอด มานาน การจะงดทานอาหารนั้น และหันมาทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเลย...