การปรับ life style เรื่องการรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็ง และเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากเช่นกัน

เพราะหากเคยชินกับการทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารหวาน อาหารมัน อาหารทอด มานาน การจะงดทานอาหารนั้น และหันมาทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเลย นั้นก็คงเป็นเรื่องยาก

ยิ่งถ้าในครอบครัวยังมีคนที่ทานอาหารพวกนี้อยู่ใกล้ ๆ ตัว ก็จะทำให้การปรับอาหารของผู้ป่วยเป็นไปได้ยาก   แต่ถ้าคนในครอบครัว พยายามหลีกเลี่ยงการทานอาหารกลุ่มดังกล่าว หรือปรับมาทานอาหารเช่นเดียวกันกับผู้ป่วย  ก็จะทำให้การทานอาหารที่ปราศจากความหวานมัน  เนื้อสัตว์และของทอด สำหรับผู้ป่วยนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม และขณะเดียวกันคนในครอบครัวก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย


Share