ไม่อยากป่วยเป็นมะเร็ง ดูแลตัวเองอย่างไร  

ไม่อยากป่วยเป็นมะเร็ง ดูแลตัวเองอย่างไร  

ก่อนอื่นนั้นก็ต้องทราบก่อน ว่ามะเร็งเกิดจากการความไม่สมดุลของร่างกาย  เช่น ภาวะทางอารมณ์  และจิตใจ  การรับประทานอาหาร  รวมถึงการที่ร่างกายมีภาวะเจ็บป่วยและมีการอักเสบเกิดขึ้น  ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นอยู่ซ้ำ ๆ ...