ก่อนอื่นนั้นก็ต้องทราบก่อน ว่ามะเร็งเกิดจากการความไม่สมดุลของร่างกาย  เช่น ภาวะทางอารมณ์  และจิตใจ  การรับประทานอาหาร  รวมถึงการที่ร่างกายมีภาวะเจ็บป่วยและมีการอักเสบเกิดขึ้น  ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นอยู่ซ้ำ ๆ  เรื้อรังและปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งขึ้นได้

ฉะนั้นถ้าหากคุณไม่อยากป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ  ด้วยการดูแลตนเองด้านอารมณ์จิตใจ ความเครียด ความทุกข์  โดยใช้สตินำทาง และค่อย ๆ แก้ปัญหาด้วยการผ่อนคลายและปล่อยวาง ด้วยวิธีการ นั่งสมาธิ   สวดมนต์  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ร่วมกับการดูแลด้านการรับประทานอาหาร ซึ่งหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า อาหารจำพวก เนื้อสัตว์ อาหารหวาน แป้ง นั้นส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นต้องงดอาหารเหล่านี้อย่างเด็ดขาด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นการทานผักผลไม้  รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ  เพียงเท่านี้ก็สามารถลดปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้แล้ว

Share