ดูแลตัวเองอย่างไร หลังจากรับการรักษามะเร็ง

ดูแลตัวเองอย่างไร หลังจากรับการรักษามะเร็ง

การดูแลตัวเอง หลังจากที่รักษามะเร็งจบแล้ว  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง   ซึ่งที่ Akesis  เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  ⇒ โดยเราจะให้คำแนะเป็นพิเศษในเรื่องของ Life Style   เป็นหลัก   เช่น...