การดูแลตัวเอง หลังจากที่รักษามะเร็งจบแล้ว  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง   ซึ่งที่ Akesis  เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

⇒ โดยเราจะให้คำแนะเป็นพิเศษในเรื่องของ Life Style   เป็นหลัก   เช่น งดการทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์   เน้นทานผักเป็นหลัก งดอาหารหวาน ของทอด เพราะอาหารเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง

⇒ พร้อมดูแลเรื่องของอารมณ์และจิตใจ

⇒  ดูแลตัวเองให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด ฝึกนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ

⇒ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

⇒ พักผ่อนให้เพียงพอ

⇒ รวมไปถึงต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งทุก   6 เดือน

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำนั่นเอง

Share