Kombucha ชาหมักเพื่อคนรักสุขภาพ

Kombucha ชาหมักเพื่อคนรักสุขภาพ

Kombucha หรือชาหมักเพื่อสุขภาพ ทำมาจากชาดำ หรือชาเขียวนำไปหมักกับน้ำตาลจุลินทรีย์และยีสต์ ทำให้มีรสเปรี้ยว ซ่า และมีกลิ่นแอลกอฮอล์เล็กน้อย ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องดื่ม ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมาย เพราะเป็นแหล่งโพรโบโอติกส์ปริมาณมาก ซึ่งดีต่อระบบย่อยอาหาร...