การนอนหลับกับสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

การนอนหลับกับสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

การนอนหลับนั้นมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการอดนอนหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจได้ด้วยเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิด  โมโห หรือแม้กระทั่งมีผลกระทบในด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงภาวะซึมเศร้าด้วย...