การทานสมุนไพร  เช่นเอาสมุนไพรมาต้มกินจึงสามารถรักษามะเร็งได้

ซึ่งก็จริงอยู่ที่สมุนไพร นั้นมีส่วนช่วยรักษามะเร็งได้  แต่จะนำมารักษามะเร็งได้ ก็ต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากพอ  แค่การต้มกินคงไม่เพียงพอที่จะรักษาได้

ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นเอาสารสกัดจากธรรมชาติ และถูกหลักปราศจากเชื้อ เช่น  สารสกัดจากชาเขียว  สารสกัดจากขมิ้น สารสกัดจากหอมแดง มาสกัดใช้ในปริมาณที่สูงและให้ทางหลอดเลือด จึงจะสามารถรักษามะเร็งได้

 

Share