ในภาวะสังคมปัจจุบันนี้นอกจากเราจะดูแลสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิต หรือ  สุขภาพใจก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เราไม่ควรละเลย เพราะสุขภาพจิต คือ สภาวะจิตใจ อารมณ์ ความคิด  ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข

ยิ่งถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดี   ก็จะสามารถทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ในทางกลับกันหากเราไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพจิต  ทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราในการดำเนินชีวิต   หลาย ๆ ด้านเช่น ทำให้นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะไมเกรน  ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น

ดังนั้นวันนี้แอดมิน   มีวิธีที่จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพจิต  และสามารถทำได้ง่าย ๆ  โดยเริ่มจากตัวเราเอง  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

3. พูดเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง

4. กล้าที่จะขอความช่วยเเหลือ

5. ยอมรับในตัวเอง

6. พักผ่อน

7. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

8. ทำในสิ่งที่ตัวเราทำได้ดี

9. พบปะพูดคุยหรือติดต่อกับเพื่อน

Share