การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากการรักษาทางร่างกายด้วยแนวทางที่สามารถลงลึกถึงต้นตอของโรคด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัยอย่างถูกต้องแล้ว การผสมผสานการดูแลในด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเรื่องของความเครียดและสภาวะจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับเซลล์มะเร็งและก้อนมะเร็งโดยตรง

เมื่อใดที่ป่วยรู้เครียด สิ้นหวัง หรือมีอารมณ์ในเชิงลบ ก็อาจจะส่งผลให้ขนาดและการแพร่กระจายของเซลล์นั้นเป็นไปได้ง่าย ดังนั้น “อคีซีส ไลฟ์” จึงให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลอารมณ์และจิตใจไม่แพ้ด้านร่างกาย โดยใช้การทำสมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด มาร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สมาธิบำบัด

การฝึกสมาธินั้นเป็นยารักษาโรคชั้นดีที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาจากที่ไหนเลย เพราะเป็นสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง เพราะเมื่อฝึกสมาธิมาก ๆ นั้นก็จะส่งผลให้กายสงบ สมองแจ่มใส จิตใจเบิกบาน ความเครียด ความกังวลก็หมดไป เมื่อใจสงบก็ส่งผลให้กายสงบ ร่างกายก็มีพลังที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

การฝึกทำสมาธิบำบัดสามารถทำได้ด้วย การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การสวดมนต์ สำหรับมือใหม่อาจเริ่มจากความเป็นตัวคุณก่อน เช่น ผู้ที่ชอบจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือซึมซับภาพ สิ่งรอบตัวและสร้างภาพขึ้นในใจ การนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณ สำหรับผู้ที่ชอบค้นหาเสียงภายในตัวตน การสวดมนต์ย่อมเป็นสิ่งที่ใช่ เพราะเสียงสวดเสมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เป็นตัวตนออกมา

ดนตรีบำบัด

การนำดนตรีมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีมานานกว่าหลายพันปีแล้ว อีกทั้งมีการศึกษาอย่างจริงจังมาแล้วกว่า 50 ปี โดยพบว่าดนตรีนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคนไข้อีกทั้งยังช่วยลดความความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน สร้างแรงจูงใจและจิตใจที่ดี ในผู้ป่วยมะเร็ง

ด้วยเหตุผลนี้ กองการแพทย์ทางเลือก จึงได้สนับสนุนให้มีการใช้ดนตรีบำบัดมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับการรักษาอื่น ๆ โดยแนะนำในรูปแบบของการฟังเพลง การร้องเพลง การเล่นดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีตามความชอบและความถนัดในของแต่ละบุคคล

การดูแลสุขภาพจิตใจ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมากๆ  นอกเหนือจากการวางแผนการรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว กำลังใจและสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะร่างกายและจิตใจของคนเรามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ดังนั้นการรักษาโรคทั้งโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ จะต้องดูแลให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

Share