ระบบน้ำเหลืองเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมาก การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายทางระบบน้ำเหลือง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัจจัยการกระตุ้นมะเร็งและยังป้องกันการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ

Share