ในปัจจุบันคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วรักษาได้หายมีมากขึ้น  ด้วยการรักษาที่ทันสมัยและรวดเร็ว แต่หลังจากที่รักษาหายแล้ว คนที่เคยเป็นโรคมะเร็งคงมีความกังวลว่าจะกลับมาเป็นอีกไหม แล้วจะรู้ได้อย่างไร เป็นคำถามที่เห็นได้บ่อย ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีรวมถึงการปรับเปลี่ยน Life style แล้ว รวมถึงการตรวจ Tumor marker แต่ผลของ Tumor marker จะสูงหรือผิดปกติ ก็ต่อเมื่อร่างกายมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นแล้ว

ดังนั้นมีวิธีการตรวจติดตามคัดกรองมะเร็งที่รู้ผลได้ไวกว่า ที่จะแนะนำให้รู้จักคือ การตรวจ EDIM test  เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งที่บอกได้ถึงแม้จะไม่มีการฟอร์มตัวเป็นก้อนเนื้อ ก็สามารถบ่งบอกได้ว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้  และวิธีการตรวจก็สะดวกรวดเร็วและทราบผลไว

ซึ่งเมื่อเราทราบผลไวหรือเห็นความผิดปกติของเซลล์มะเร็งที่จะกลับมา โอกาสในการรักษาหรือกำจัดเซลล์ที่ผิดปกตินั้นก็จะช่วยลดการกลับมาเกิดโรคมะเร็งได้อีกครั้งนั่นเอง

 

 

Share