รู้หรือไม่ว่า การทำ Detox หรือการล้างสารพิษ นั้นไม่เพียงมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว แต่มันยังมีประโยชน์ต่อคนไข้โรคมะเร็งหลังจากการทำเคมีบำบัด และการฉายรังสีอีกด้วย โดยในขั้นตอนหลังจากการรักษาโรคด้วยวิธีดังกล่าว คนไข้ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าร่างกายยังคงมีสารพิษที่ต้องกำจัดออกไปตกค้างอยู่เยอะ ซึ่งการทำเคมีบำบัดและการฉายรังสีนั้นจะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ในร่างกาย โดยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยสารอักเสบออกมา

ทำให้คนคนไข้โรคมะเร็งโดยส่วนใหญ่หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วร่างกายจะอยู่ในสภาวะอ่อนแอ และมีอาการที่แสดงออกมาในรูปแบบของอาการปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ท้องอืด อารมณ์แปรปรวนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงสารพิษที่อยู่ในร่างกาย ความเสี่ยงต่อการป่วย และทำให้ติดเชื้อโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการดูแลตัวเองด้วยการล้างสารพิษหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด และฉายรังสี จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก

เพราะการกำจัดสารพิษนั้นจะช่วยเสริมและกระตุ้นให้กระบวนการกำจัดสารพิษออกมาจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการล้างสารพิษนั้นไม่เพียงจะช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่มันยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าวที่อาจจะตามมาได้ด้วย

Share