การล้างสารพิษ คือ การที่ร่างกายกำจัดสารพิษและของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกาย เพราะการที่ในร่างกายมีการสะสมของสารพิษที่มากเกินไป จะส่งผลให้เกิดอาการ อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น สมองตื้อ และถ้าร่างกายมีการสะสมสารพิษตลอด โดยที่ไม่มีการกำจัดสารพิษก็เปรียบเสมือน ภายในร่างกายของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี สะสมขยะต่าง ๆ ไว้ในร่างกาย ทำให้ออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอ การไหลเวียนเลือดไม่ดี ทำให้เกิดยีนที่ผิดปกติในร่างกาย และยีนที่ผิดปกตินี้อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมในร่างกายที่เต็มไปด้วยสารพิษ เซลล์ยีนที่ผิดปกติก็จะเปิดเซลล์ออกมาและกลายเป็นมะเร็ง

ดังนั้น เราจึงควรกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถมองเห็นหรือวัดค่าปริมาณสารพิษได้เพียงสายตา หากอยากทราบว่าร่างกายของเรามีสารพิษสะสมอยู่มากน้อยเพียงใด อาจจะต้องอาศัยการตรวจร่วมด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจหาปริมาณสารพิษในร่างกายได้หลากหลายวิธี ทั้ง การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ รวมไปถึงการตรวจด้วยเครื่อง Bio Feedback Scan

เมื่อทราบถึงปริมาณสารพิษที่ตกค้างหรือสะสมไว้ในร่างกายแล้ว การวางแผนเพื่อการกำจัดสารพิษเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเอง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ล้างพิษบำบัด

 

Share