คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักการรักษาแบบผสมผสาน เพราะคนที่เป็นมะเร็งนั้น คิดว่าการรักษาส่วนใหญ่ต้องรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น เช่นผ่าตัด การให้คีโม การฉายแสง เป็นต้น เมื่อรักษาไปสักระยะหนึ่ง คนไข้จะทนต่ออาการข้างเคียงไม่ไหว เช่น มีอาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร  น้ำหนักลดลง ไม่อยากทานอาหาร การรับรสเปลี่ยนไป รวมถึงภูมิคุ้มกันลดต่ำลงด้วย ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงที่พบบ่อยในคนที่ให้คีโมหรือฉายแสง

ดังนั้น การรักษาแบบธรรมชาติบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วย ส่งเสริมการทำงานของยาคีโมและการฉายแสงให้มีประสิทธิภาพสามารถฆ่ามะเร็งได้เพราะบางคนก็ไม่ตอบสนองกับยาคีโม และลดอาการข้างเคียงได้ดังนั้นการรักษาแบบผสมผสานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสารมารถรักษาควบคู่กันไปได้

 

Share