มะเร็งยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งรักษาได้เร็ว โอกาสที่จะหายก็มีมากขึ้น นี่คงเป็นคำพูดที่ทุกคนคุ้นเคย แต่นั่นหมายถึงการตรวจพบมะเร็งในระยะต้นหรือระยะที่ 1 เท่านั้นเอง แต่รู้ไหมว่าด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของการแพทย์ในยุคปัจจุบัน เราไม่ต้องรอให้เกิดมะเร็งระยะที่ 1 เราก็สามารถตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะศูนย์หรือระยะก่อนเริ่มต้นได้อีกด้วย

เรากำลังพูดถึงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งระยะศูนย์ ( 0 ) จริง ๆ  และเป็นการตรวจที่ทุกคนควรตรวจมาก ๆ เพราะแค่ตรวจพบระยะเริ่มแรกก็ว่าดีมากแล้ว แต่นี่เรากำลังพูดถึงตั้งแต่ขณะที่ร่างกายมีเซลล์ผิดปกติแค่เพียงเล็กน้อย หรือพูดง่ายๆ คือ ยังไม่เริ่มต้นเป็นระยะกันเลย

การตรวจคัดกรองมะเร็ง TMCA : Kobayashi’s Tumor Marker Combination Analysis เป็นการตรวจคัดกรองหาค่าสารเคมี สารอักเสบ และสารกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งในช่วงระยะต่างๆ ตั้งแต่ขณะเกิดการอักเสบของเซลล์ การกลายพันธุ์ การแบ่งตัว หรือการกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ การคัดกรองวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีการตรวจหาโรคมะเร็งที่มีความแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ขณะที่ร่างกายมีเซลล์ผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย

การตรวจเลือดค้นหาเซลล์มะเร็ง CTC : Circulating Tumor Cell เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยในระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งการศึกษาพบว่า แม้มะเร็งในระยะต้นๆ หรือในโรคมะเร็งที่รักษาจนหายแล้ว หากตรวจพบ CTC จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็ง และที่มีการกลับมาเป็นซ้ำในกรณีของโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้ว สามารถค้นหามะเร็งได้ทุกชนิด
การตรวจคัดกรองมะเร็งระยะศูนย์ มีประโยชน์มากสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งในครอบครัว ผู้ที่มีประวัติไวรัสตับอักเสบบี ซี หรือไวรัส HPV ที่ก่อโรคหูดหงอนไก่ ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ผู้ที่ขาดการดูแลสุขภาพ ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพเชิงลึกเพื่อคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง สำหรับติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

แนวคิดที่สำคัญสำหรับมะเร็ง คือ ยิ่งตรวจพบมะเร็งในระยะแรก ๆ ได้มากเท่าไหร่ โอกาสป้องกันการลุกลาม หรือหายขาดจากโรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น และลองคิดดูนะว่าหากเราสามารถตรวจความเสี่ยงนี้ได้ก่อนการเป็นมะเร็งจะดีแค่ไหนกัน นี่จึงเป็นที่มาของการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะศูนย์ เพราะเราอยากไม่อยากให้คุณละเลยทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่คุณรัก หากเป็นไปได้แนะนำว่าตรวจไว้เพื่อป้องกันจะดีกว่า

Share