เมื่อแพทย์ลงความเห็นอย่างแน่ชัดแล้วว่าคนไข้เป็นมะเร็งแน่นอน สิ่งแรกที่ทุก ๆ คนทำก็คือ หาวิธีและแนวทางการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการผ่าตัด การฉายแสง และการทำเคมีบำบัด แต่เดี๋ยวนี้ยังมีการรักษาและฟื้นฟูโรคมะเร็งอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจและหันมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้เราเรียกกันว่า การแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งการรักษาด้วยแนวทางนี้จะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและยืดอายุผู้ป่วยไปได้อีกทางหนึ่ง

ที่ Akesis Life เราได้ผสมผสานวิธีการรักษาทั้งการใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเซลล์มะเร็ง นวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย ธรรมชาติบำบัดควบคู่กับการรักษาหลัก เพื่อให้การรักษาครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

อันได้แก่  

การล้างสารพิษบำบัด ช่วยขจัดสารพิษที่สะสมในร่างกาย 

-ภูมิคุ้มกันบำบัด 

-การใช้สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง 

-โภชนาการบำบัด 

-การปรับพฤติกรรมด้านอารมณ์ และ การรักษาจิตวิญญาณ

แม้การรักษามะเร็งจะมีมากมายหลายวิธีแตกต่างกันไป แต่ทุกการรักษาล้วนหวังผลถึงการหายป่วยจากโรคมะเร็ง แต่สำหรับแพทย์บูรณาการแล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ลดผลข้างเคียงจากการรักษา อีกทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดมะเร็ง ป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำได้อีกอย่างยั่งยืน

Share