เมื่อไหร่นะ? ถึงควรเปลี่ยนวิธีรักษาภูมิแพ้

เมื่อไหร่นะ? ถึงควรเปลี่ยนวิธีรักษาภูมิแพ้

ด้วยอากาศที่แปรปรวน ฝุ่นควัน มลพิษต่าง ๆ แน่นอนว่าในผู้ที่เป็นภูมิแพ้ จะค่อนข้างเกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ได้รวดเร็ว ทำให้มีอาการ เช่น มีน้ำมูกไหล คันจมูก จาม บางรายอาจมีอาการไอเรื้อรัง หรือกระแอมตลอดเวลาร่วมด้วย หรือในบางรายอาจมีอาการปวดหัว นอนกรน...