“วิตามินเฉพาะบุคคล” ทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกาย

“วิตามินเฉพาะบุคคล” ทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกาย

บอกลาการรับประทานวิตามินแบบตามใจตนเอง โดยที่ร่างกายไม่ได้ต้องการ ด้วย “วิตามินเฉพาะบุคคล” ทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกาย วิตามินแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Pharmacy) เป็นการออกแบบวิตามินที่ถูกดีไซน์มาเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น...