เลือกทานอาหารอย่างไร ให้สุขภาพดี

เลือกทานอาหารอย่างไร ให้สุขภาพดี

อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพดี   ดังนั้นหากเราเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์  ก็จะสามารถทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้  แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทานอาหารที่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์และมีโทษก็สามารถนำพาเราไปสู่ปัญหาสุขภาพต่าง ๆได้  เพราะคำว่า You Are What You Eat...