สร้างไข้เทียม กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Systemic hyperthermia

สร้างไข้เทียม กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Systemic hyperthermia

ในอดีตเมื่อปี 1996 ได้มีรายงานทางการแพทย์ที่พูดถึงการหายไปเองโดยธรรมชาติของก้อนมะเร็ง  ได้แก่ มะเร็งไต มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนังชนิด Melanoma บทสรุปของการรายงานอธิบายว่าการหายไปของมะเร็งเหล่านี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ดีของคนไข้เองที่เข้าไปทำลายมะเร็ง...