แพ็กเกจ / โปรโมชั่น

Dietary choices for fighting breast cancer

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Ultimate President Check Up for Male + Bio Feedback scan

19,900.-

(ปกติ 33,000.-)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจอย่างละเอียดในทุกระบบการทำงานของอวัยะในร่างกาย เพราะความเสื่อมของร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นตามช่วงอายุและพฤติกรรม และ การใช้ชีวิต โดยเป็นการตรวจมุ่งค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ส่งผลจากความเสื่อมของร่างกาย อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต เป็นต้น รวมถึง การตรวจเจาะลึก เพื่อดูระดับฮอร์โมนในร่างกาย แร่ธาตุ วิตามิน และ ระดับสารพิษโลหะหนักที่สะสมในร่างกายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม

ติดต่อเราผ่านทาง LINE

สแกน QR Code