แพ็กเกจ / โปรโมชั่น

Dietary choices for fighting breast cancer

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Premium Executive Check Up for Female + Bio Feedback scan

15,000.-

(ปกติ 25,900.-)

คือโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ จากพันธุกรรม และพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเน้นการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคจาก โรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ โรคตับ โรคไต ไทรอยด์ รวมถึงตรวจดูรดับสารพิษโลหะนักที่สะสมในร่างกายซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม

ติดต่อเราผ่านทาง LINE

สแกน QR Code