กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

Absolute Health Regenerative Clinic

ขอบคุณความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยที่ยิ่งใหญ่ในสายการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการชะลอความเสื่อม ทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ระดับเซลล์ในการซ่อมแซม ฟื้นฟูร่างกาย

ในปัจจุบันเราจะพบว่าโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์หลายโรค สามารถบรรเทาลงได้

ขอบคุณความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเทคโนโลยีCell เริ่มต้น (Science of Mesenchymal stromal cell) และความสามารถอันโดดเด่นของ Cell เริ่มต้นที่เข้าไปซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์ และเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย ศูนย์การแพทย์ของเรายังมุ่งเน้นการให้โปรแกรมการรักษาที่มีประสิทธิผลต่อโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคกระดูกสันหลังและข้อเสื่อม โรคเกี่ยวกับสมอง โรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะ และโรคระบบภูมิต้านทานทำงานผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาการที่ก้าวหน้าและทันสมัยในการรักษาสุขภาพ เราจึงสามารถหยุดยั้ง และแก้ไขความเสียหายอันเป็นผลที่เกิดจากโรคต่างๆ เหล่านี้ได้