กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

Progenic Bio Tech Lab

การบำบัดโรคมะเร็งเชิงบูรณาการที่ผสมผสานส่วนที่ดีที่สุดของการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่ไม่ทำอันตรายต่อร่างกาย การบำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีการใช้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยในการกำจัดเซลล์มะเร็งเป้าหมายอย่างจำเพาะเจาะจง เป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่น่าตื่นเต้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นหนึ่งในบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ

จากสถิติของเราพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมากกว่าครึ่งให้การตอบสนองที่ดีต่อแผนการรักษาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรายังให้ความสำคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ด้วยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และค้นคว้าวิจัยวิทยาการการรักษาใหม่ๆ เพื่อยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วย