กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

AHPP Absolute Health Personalized Pharmacy

รากฐานที่สำคัญของหลักปรัชญาของเรา คือ โปรแกรมการรักษาจัดปรุงขึ้นสำหรับรักษาผู้ป่วย ตามความเหมาะสมและจำเป็นของแต่ละคน

ห้องปฏิบัติการของเราทำการปรุงผลิตภัณฑ์ยาขึ้นเป็นสูตรเฉพาะที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ตามหลักมาตรฐานสากล

เราเป็นสมาชิกของ บริษัท PCCA ของประเทศออสเตรเลียและทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะได้มาซึ่งส่วนผสมที่บริสุทธิ์ ปราศจากสารเจือปนอันเป็นอันตราย และมีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยา

*PCCA (Professional Compounding Centers of America) คือบริษัทจำหน่ายส่วนผสมสำหรับผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาของประเทศออสเตรเลียและทวีปอเมริกาเหนือซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก FDA (US Food and Drug Administration) และ DEA (Drug Enforcement Administration) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับใบอนุญาตจาก TGA (Therapeutic Administration) ของประเทศออสเตรเลีย