เลือกหน้า

กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

AHPP Absolute Health Personalized Pharmacy

รากฐานที่สำคัญของหลักปรัชญาของเรา คือ โปรแกรมการรักษาจัดปรุงขึ้นสำหรับรักษาผู้ป่วย ตามความเหมาะสมและจำเป็นของแต่ละคน

ห้องปฏิบัติการของเราทำการปรุงผลิตภัณฑ์ยาขึ้นเป็นสูตรเฉพาะที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ตามหลักมาตรฐานสากล

เราเป็นสมาชิกของ บริษัท PCCA ของประเทศออสเตรเลียและทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะได้มาซึ่งส่วนผสมที่บริสุทธิ์ ปราศจากสารเจือปนอันเป็นอันตราย และมีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยา

*PCCA (Professional Compounding Centers of America) คือบริษัทจำหน่ายส่วนผสมสำหรับผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาของประเทศออสเตรเลียและทวีปอเมริกาเหนือซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก FDA (US Food and Drug Administration) และ DEA (Drug Enforcement Administration) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับใบอนุญาตจาก TGA (Therapeutic Administration) ของประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อเรา

คลินิก อคีซีส ไลฟ์

ชั้น 21 อาคาร 253 อโศก

ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์

เวลา 09.00-18.00 น.