กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

กายคตา คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร

รักษาอาการปวดโดยไม่ผ่าตัด และลงลึกซ่อมแซมเซลล์

ความปวด ณ อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ล้วนสร้างความทุกข์ ทรมานให้ผู้ป่วยได้ในหลายด้านไม่ใช่แค่เพียงกับร่างกายเท่านั้น เพราะอาจส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เรียกว่าปวดจนทำอะไรไม่ไหว ทำให้มีผลต่อเนื่องถึงปัญหาการเงินได้ และหลายครั้งที่บางคนกลัวการทำกายภาพบำบัด แต่ไม่ใช่เพราะเจ็บ หรือไม่ใช่อาการไม่ดีขึ้น แต่เป็นการดีขึ้นเพียงชั่วคราว และกลับเป็นซ้ำ

กายคตา เข้าใจถึงปัญหาของทุกคนจึง ก่อตั้ง “กายคตา คลินิกกายภาพบำบัด” ที่ตอบโจทย์สำหรับคนทุกข์กับความปวด ให้เป็นคลินิกที่ไม่ใช่แค่กายภาพบำบัดที่ใช้ความร้อน ลดปวดเท่านั้น แต่เป็นกายภาพบำบัดที่สามารถกระตุ้นเซลล์ เพื่อช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองไปได้พร้อมกัน เรียกได้ว่าเป็น“Pain Center อย่างครบวงจร” ครบครันไปด้วยการรักษาต่างๆ ได้แก่

  • การรักษาทางกายภาพบำบัดทั่วไป
  • การรักษากายภาพบำบัดที่ช่วยเสริมการซ่อมแซมเซลล์
  • การฉีดรักษาอาการปวดโดยไม่ใช้สเตียรอยด์
  • การปรับกระดูก และการรักษาเส้น
  • การปรับสมดุลของพลังงานในร่างกาย โดยใช้คลื่นฟาร์ อินฟราเรด (Far Infrared)

ที่มาของ “กายคตา” ความหมายแห่งสติในกาย

“กายคตา” เราก่อตั้งขึ้นเพราะทุกคนล้วนต้องเจอกับอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะปัญหาอาการปวดเมื่อยที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนในยุคนี้ หรืออาจจะเรียกว่าเป็น “สังคมก้มหน้า” และปัญหาอาการปวดต่างๆ ที่เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ทราบถึงที่มาของอาการปวดว่าเกิดเพราะอะไร อาทิ นั่งทำงานนานโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถทั้งๆ ที่ทราบว่าควรเปลี่ยนอิริยาบถอย่างน้อยทุกๆ 1 ชม. หรือไม่ควรยกของหนักแต่ก็ยังคงยก เป็นต้น เมื่อละเลยสิ่งที่ควรปฏิบัติอาการสะสมมากขึ้นปัญหาความปวดต่างๆ จึงตามมา ด้วยความเข้าใจถึงเหตุของปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกใช้ ชื่อว่า กายคตา

เพราะในทางพระพุทธศาสนา “กายคตาสติ” คือการมีสติอันอยู่ในกาย หากเมื่อใดคนเราไม่มีสติย่อมจะทำให้ป่วยได้ทั้งกายและใจ ดังนั้นการจะรักษาอาการป่วยจึงต้องมีกายคตาสติ และเมื่อ “กายคตา” คำที่พ้องกับพุทธพจน์ เราจึงมุ่งหวังให้เป็นชื่อที่เป็นเสมือนคำที่จะช่วยเตือนสติให้ทุกคนที่เข้ามารับการรักษา หมั่นใส่ใจปฏิบัติดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความปวดขึ้นอีก

กายคตากับมุมมองที่แตกต่าง การรักษาที่มากกว่าแค่ลดปวด

“กายคตา” ในอีกความหมายหนึ่ง คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกาย อาทิ อาการปวดคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเอว ปัญหาที่พบได้บ่อยก็คือความเจ็บปวดของอวัยวะในร่างกายทั้งการปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และด้วยปัญหาทางกายเหล่านี้ กายคตา คลินิกกายภาพบำบัด จึงเกิดขึ้นโดยมีแนวคิดที่แตกต่างจากการทำกายภาพบำบัดทั่วไป เพราะกายคตาเราเชื่อว่า ร่างกายมนุษย์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เพราะฉะนั้นการรักษาของเราจึงคัดสรรเทคโนโลยีที่สามารถช่วยซ่อมแซมตัวเองได้ กายภาพบำบัดของกายคตา จึงไม่ใช่แค่กายภาพบำบัดที่ใช้ความร้อน ลดปวดเท่านั้น แต่เป็นกายภาพบำบัดที่สามารถกระตุ้นเซลล์ได้อีกด้วย

 

เครื่องมือที่ก้าวล้ำ..เพื่อการรักษาแบบกระตุ้นเซลล์

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ภายในคลินิกกายคตา นอกจากพรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดทั่วไป เรายังเน้นใช้เครื่องมือที่ช่วยในการ Rejuvenation อีกด้วย อาทิ

  • การใช้แสงเลเซอร์ โดยคุณสมบัติประการหนึ่งของแสงเลเซอร์ คือ ความร้อน ซึ่งจะเหมือนกับการทำอัลตร้าซาวนด์ แต่มีข้อแตกต่าง เพราะการทำอัลตร้าซาวนด์ จะช่วยส่งผ่านคลื่นความร้อน ช่วยการไหลเวียนเลือด ช่วยให้ของเสียไม่คั่ง แต่เซลล์ไม่ถูกซ่อมแซม จึงทำให้ต้องกลับมาทำซ้ำไปตลอด แต่สำหรับแสงเลเซอร์ ที่เราใช้เป็น High Power Laser ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในประเทศเยอรมนี พบว่าสามารถช่วยกระตุ้นเซลล์ได้ เพราะไมโตรครอนเดรียมีเอนไซม์ คือ ไซโตโครม ซี ที่สามารถดูดซับสีได้ เราจึงใช้ เลเซอร์อินฟาเรด ที่สามารถกระตุ้นไซโตโครม ซี และส่งผลให้ไมโตรครอนเดรียสร้างพลังงานเพิ่ม ซึ่งจะทำให้มีการขับของเสียเพิ่ม มีการซ่อมแซมตัวเอง เช่นเดียวกับที่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ กระดูก จะมีการซ่อมแซมตัวเอง และเมื่อมีพลังงานเพิ่มขึ้นช่วยให้เซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น การรักษาด้วยเลเซอร์ไม่เพียงช่วยรักษาอาการปวด แต่ยังส่งเสริมให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเอง
  • Pulsed Electromagnetic Field ใช้สนามแม่เหล็กเพื่อการรักษา หลายคนอาจยังมีความเข้าใจว่า Electromagnetic เป็นสนามพลังที่ไม่ดีซึ่งพบจากจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่เรานำมาใช้นั้นเสมือนเป็นการใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง นำคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มาช่วยในการรักษา ซึ่งมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย PEMF มีคุณสมบัติช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ ช่วยแก้ไขปัญหาเส้นประสาท ส่งเสริมการซ่อมแซมระดับเซลล์ อาทิ ช่วยกระตุ้นปลายประสาทส่วนที่มีการกดทับ หรือปลายประสาทที่เสื่อมให้ซ่อมตัวเอง เรียกได้ว่าคุณสมบัติของ PEMF ไม่สามารถทำได้จากการทำกายภาพบำบัดทั่วไป

ผสมผสานเพื่อการรักษาและดูแลป้องกัน

กายคตา คลิกนิกที่ดูแลรักษาการปวดแบบครบวงจร นอกจาการอาการปวดต่างๆ แล้ว เรายังพร้อมให้การดูแลในเรื่องปรับกระดูก เส้นเอ็น สำหรับ “การปรับกระดูกโดยใช้เครื่อง Hang Up” นั้น วิธี Hang Up มีมากกว่า 1,000 ปี สมัยโบราณจะใช้วิธีจับขาและปล่อยร่างกายห้อยลงมา แต่ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยต่อยอดผลิตเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถช่วยเรื่องกระดูกสันหลังคดได้แบบไคโรแพคติก แต่โดดเด่นกว่าเพราะเป็นเสมือนการจัดกระดูกแบบนิ่มนวล โดยเฉพาะเมื่อเส้นเอ็นเริ่มมีการเสื่อมจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับเส้นเอ็นหรือทำให้เส้นเอ็นยืดเพิ่มเหมือนการทำไคโรแพคติก นอกจากนี้เรายังมี “การใช้เครื่อง Hang Up ร่วมกับการจัดกระดูก” โดยการปรับกล้ามเนื้อ ปรับกระดูก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา อาทิ ออฟิศซินโดรม ปวดคอ ปวดหลัง กระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นต้น

เครื่อง Hang Up ของเราเป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับไปตามความเหมาะสม และสามารถคว่ำหน้าจึงทำการรักษาไปพร้อมกันได้ ซึ่งเครื่องโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้ การใช้เครื่อง Hang Up ยังช่วยลดความเสียหายของหมอนรองกระดูก ช่วยให้ไม่สูญเสียความสูงไปตามวัย ลดความเสี่ยงกระดูกกดทำเส้น ช่วยป้องกันออฟฟิศซินโดรม ช่วยป้องกันการปวดหลังเรื้อรัง ปวดคอเรื้อรัง ปวดกระดูกเรื้อรังต่างๆ ช่วยแก้ไขท่าทางที่ผิดปกติจากการทำงาน เดิน ยืน เดิน นั่ง เป็นต้น

ฉีดจุดลดปวด ซ่อมเซลล์ แบบไร้สเตียรอยด์

ด้วยเรามีทีมแพทย์ที่มีศักยภาพ สำหรับการรักษาอาการปวดในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่มากกว่าการทำกายภาพบำบัด เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษา เรามีวิธีการรักษาด้วยการฉีดจุดในแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม แต่สิ่งสำคัญคือ เราไม่ใช้ยาสเตียรอยด์ ที่อาจจะได้ผลรวดเร็วแต่กลับต้องแลกมาด้วยผลข้างเคียงที่สูง เราจะเน้นการใช้เฉพาะแนวซ่อมแซม อาทิ

Blood component extract เป็นการฉีดเกล็ดเลือดของตนเองที่ดูดออกมาผ่านขบวนการกระตุ้น และฉีดกลับไปยังจุดที่ต้องการรักษา โดยเกล็ดเลือดจะมีการสร้าง Growth Factor เพื่อดึงดูดเซลล์ รวมทั้งสเต็มเซลล์ให้วิ่งมาซ่อมเนื้อเยื่อในจุดที่ฉีด

Prolo Therapy การฉีดยาเข้าไปบริเวณจุดที่ปวด กระตุ้นให้เนื้อเยื่อโดยรอบเกิดขบวนการซ่อมแซมตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้อาการปวดดีขึ้น

การซ่อมแซมเซลล์ สารเปปไทด์ชีวภาพ (Nucleic acid) เป็นการดูแลและบำรุงเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ด้วยการฉีดเซลล์หรือองค์ประกอบของเซลล์เพื่อแก้ไขเซลล์เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ทำหน้าที่ทดแทนเปปไทด์ที่สึกหรอและขาดหายไปช่วยประสานงานภายในเซลล์ ช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ต่างๆ สร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตาย

การซ่อมแซมเซลล์ คือการดูแลและบำรุงเซลล์ที่เสื่อม ด้วยการฉีดเซลล์หรือองค์ประกอบของเซลล์เข้าไป เพื่อแก้ไขปัญหาเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ร่างกายจะนำเซลล์ใหม่ไปยังส่วนที่ทำการรักษาได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อไปกระตุ้นเซลล์อื่นๆ ให้มีการแบ่งตัวและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นเซลล์เหล่านั้นให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กายคตา คลินิกรักษาความปวดแบบครบวงจร คำตอบของทุกปัญหาความปวดสำหรับคุณ คลินิกที่จะช่วยรักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัด