กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

ABSMEDIQ

Absolute Health มุ่งมั่นที่จะเห็นทุกคนอยู่อย่างมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้เรายังอยากช่วยให้แต่ละคนได้ใช้ศักยภาพที่สูงสุดของตนที่มีด้วยสภาวะที่ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง มีรูปร่างที่สมส่วน และทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพของเรา ให้บริการการสอนและการบำบัด ครอบคลุมทั้งด้านเวชศาสตร์การกีฬา การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การบำบัดด้วยฮอร์โมน การฝึกเฉพาะบุคคล และโภชนาการบำบัด ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บ การเพิ่มระดับกำลัง และการฟื้นคืนความสดชื่นทั้งร่างกายและจิตใจ