กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

Medicus Institute

การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการชะลอวัยในระดับโลก ทำให้ค้นพบวิทยาการใหม่ที่น่าตื่นเต้น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเสมอ ที่ Absolute Health เราเชื่อว่าไม่มีใครสามารถผูกขาดองค์ความรู้เป็นของตัวเองได้ การแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการดูแล รักษาผู้ป่วยของเราให้ดียิ่งขึ้น Medicus institute ได้จัดให้มีการเรียน การสอน ฝึกอบรมและการสัมมนาให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย บุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เราจะเผยแพร่ความรู้สำคัญเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการให้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อการฟื้นฟูและชะลอวัยสำหรับทุกคน