วิวัฒนาการในการฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีแนวทางการดูแลรักษาใหม่ ๆ ออกมามากมาย และหนึ่งในการรักษาที่ว่านั้นก็คือ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ซึ่งเป็นการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง โดยใช้หลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ในการต่อต้านเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด คือ การกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกาย เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง และในคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่ จะมีภูมิคุ้มกันน้อย อาจเกิดจาก การทานอาหารได้ไม่เพียงพอ พักผ่อนน้อย และมีความเครียดสูงรวมถึงได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง ก็ส่งผลให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลง จึงทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง

วิธีการรักษาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันมีหลายวิธี แบบที่ร่างกายสร้างเองได้ เช่น การออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่สำหรับคนไข้มะเร็ง ภูมิคุ้มกันอาจสร้างเองได้ไม่มากพอเพื่อกำจัดและต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง จึงแนะนำให้ทำการรักษาด้วยวิธีการที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนั้นเป็นการรักษาที่มีความจำเพาะเจาะจงสูง การรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน เพื่อดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้วิธีการนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพของผู้ป่วยนั้นได้กลับมาฟื้นตัวให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

Share