ตรวจหามะเร็งก่อนสายเกินการณ์

ตรวจหามะเร็งก่อนสายเกินการณ์

การตรวจโรคมะเร็งเป็นประจำทุกปีช่วยติดตามการเกิดมะเร็งในร่างกาย ก่อนที่เซลส์หรือก้อนเนื้อผิดปกติจะพัฒนาขึ้นจากก้อนเนื้อไร้พิษสงกลายเป็นเนื้อร้าย การตรวจหาความผิดปกติของเซลส์ตั้งแต่ในระยะแรกจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลังจากเกือบสองเดือนของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19...