กลุ่มศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลท์

O’ganic Farms

“ วิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เราแน่ใจได้ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้น มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม คือการที่เราเป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาเอง นี่คือเหตุผลที่เราตั้ง Absolute Health Organic Farm ซึ่งมันใช่แค่ฟาร์มที่ไหนก็ได้ แต่ฟาร์มของเราอยู่ที่พื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางเทือกเขาในจังหวัดนครราชสีมา ดินที่ใช้เพาะปลูกจะได้รับการบำรุงด้วยและปรับสภาพด้วยปุ๋ยธรรมชาติ มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี จนกลายเป็นผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ ให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เปี่ยมไปด้วยวิตามิน ปราศจากยาฆ่าแมลงและโลหะหนักตกค้าง ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM